بنر ویــژه

توصیه های مهم خرید
رمز موفقیت آگهی شما

من رمز عبور را فراموش کردم


پیوند ها

آموزش ورد

فروش آنلاین کارت آیتونز و گوگل پلی

گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی

صادرات، واردات و ترخیص کالای گمرکی

دستگاه کپی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

انجام محاسبات نرم افزاري مربوط به تحقيق

*** خدمات پايان نامه***
تدوين پايان نامه
تدوين پروپوزال بر اساس موضوع تحقيق
مشاوره در فصل بندي تحقيق
انجام محاسبات نرم افزاري مربوط به تحقيق
*********************** خدمات مقاله ***********************
استخراج مقاله از پايان نامه شما
تدوين مقاله ISIوعلمي پژوهشي
اکسپت مقاله ISIوعلمي پژوهشي
مشاوره در تدوين ،ترجمه و اخد اکسپت
استخراج و پذيرش تضميني مقالات ISC در کمتر از2 هفته با کمترين هزينه
***************** فعاليت هاي کلي *****************
انجام پايان نامه کارآفريني، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي برق، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مکانيک و هوا و فضا،مشاوره انجام پايان نامه مهندسي صنايع، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مواد و متالوژي، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي عمران، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي کامپيوتر و IT، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي شيمي، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي معماري، مشاوره انجام پايان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پايان نامه روانشناسي، مشاوره انجام پايان نامه ادبيات، مشاوره انجام پايان نامه علوم تربيتي

مشاوره انجام پايان نامه علوم سياسي، مشاوره انجام پايان نامه کتابداري، مشاوره انجام پايان نامه تاريخ، مشاوره انجام پايان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پايان نامه علوم اجتماعي، مشاوره انجام پايان نامه جغرافيا، مشاوره انجام پايان نامه مهندسي کشاورزي و محيط، مشاوره انجام پايان نامه تربيت بدني ، مشاوره انجام پايان نامه فيزيک، مشاوره انجام پايان نامه شيمي، مشاوره انجام پايان نامه زيست شناسي، مشاوره انجام پايان نامه پزشکي، مشاوره انجام پايان نامه دندانپزشکي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته شيمي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته ادبيات فارسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تاريخ، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته جغرافيا، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته حقوق، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تربيت بدني، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان و ادبيات انگليسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان فرانسه، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان عربي09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته روانشناسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تغذيه، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم اجتماعي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم تربيتي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم سياسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته پزشکي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زمين شناسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زيست شناسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته صنايع غذايي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مکانيک، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته برق، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت بازاريابي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته فلسفه و اديان، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته کامپيوتر، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته کشاورزي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته فيزيک، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته رياضي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته آمار، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته اقتصاد، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي شيمي09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي صنايع، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي عمران، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي محيط زيست، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي نساجي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مواد و متالورژي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته هنر، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته معماري، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت(کليه گرايشها، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت بازرگاني، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت اجرايي(MBA)، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت منابع انساني، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت دولتي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت فناوري اطلاعات، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت آموزشي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت صنعتي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت مالي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت تکنولوژي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت رسانه اي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت خدمات بهداشتي و درمان، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت جهانگردي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت، کشاورزي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته حسابداري، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته آموزش زبان انگليسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان و ادبيات انگليسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان شناسي، دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، ا

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com**************** معماري و عمران ****************
انواع روش هاي تحقيقاتي معماري، شهرسازي، عمران :
ثبت سفارش معماري، شهرسازي، عمران آنلاين
9- مشاوره در پروژه هاي معماري، شهرسازي، عمران
1- نوشتن پروپوزل پايان نامه معماري، شهرسازي، عمران
2- مشاوره در طراحي
3- انتخاب موضوع پايان نامه معماري، شهرسازي، عمران
4- تکميل رساله پايان نامه معماري، شهرسازي، عمران
5- طراحي کانسبت
انجام پايان نامه معماري، شهرسازي، عمران ازنوشتن پروپوزال تا طراحي نهايي، تري دي مکس، شيت بندي، ماکت سازي و انيميشن سازي در شبکه معماران
11- اسکيس و راندو معماري، شهرسازي
انجام کارهاي اسکيس وراندو معماري، شهرسازي در شبکه معماران ايران اگر پروژه پاياني ويا پروژه اي براي ارائه داريد که مي خواهيد به صورت اسکيس و راندو شده تحويل بدهيد
ثبت سفارش آنلاين طراحي با اتوکد:
انجام اتوکد دوبعد آنلاين
انجام اتوکد دوبعد فوري
انجام اتوکد دوبعد ارزان
انجام اندازه گذاري با اتوکد ارزان
اندازه گذاري با اتوکد فوري
اندازه گذاري با اتوکد حرفه اي
ستون گذاري در اتوکد فوري
سه بعدي با اتوکد ارزان
سه بعدي با اتوکد فوري
سه بعدي با اتوکد آنلاين
برش پلان با اتوکد ارزان
ثبت سفارش آنلاين
ثبت سفارش اتوکد دانشجويي
ثبت سفارش آنلاين پروژه هاي اتوکد معماري

برش اتوکد09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
برش اتوکدي آنلاين
برش اتوکدي ارزان
برش اتوکدي فوري
ستون گذاري ارزان
ترجمه مقاله فوري
ترجمه مقاله تخصصي فوري
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله آنلاين
ترجمه مقاله فوري
******************** خدمت ويژه ********************
انجام فصل 3،4 و5 پايان نامه و مقاله با نرم افزار SPSS در اسرع وقت و با قيمت مناسب
امروزه براي انجام يک کار پژوهشي نيازمند دانستن روش هاي مناسب جمع آوري داده، نحوه گزينش روش هاي آماري جهت تجزيه تحليل فرضيات و سوالات تحقيق و در کل نيازمند يک مشاور خوب آماري هستيم. چنانچه شما نياز به تحليل گر آماري داريدبا ما تماس بگيريد.
کارشناس آمار از دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه تهران ، کارشناسي ارشد مهندسي صنايع
تجربه بيش از 100 پايان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتي بدون پرسش نامه
قيمت مناسب به دليل عدم واسطه
******************** رشته هاي تحت پوشش گروه مکاريتم *************
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com***
رشته هاي تحت پوشش پايان نامه هاي علوم انساني
مديريت؛مديريت بانکداري،مديريت بازرگاني،مديريت بهره وري،مديريت سازمان،مديريت MBA ،مديريت EMBA ،مديريت صنعتي،مديريت منابع انساني،مديريت اجرايي،مديري امور شهري،مديريت تکنولوژي،مديريت کارآفريني،مديريت مالي،مديريت فناوري اطلاعات،مديريت آموزشي،مديريت جهانگردي،مديريت دولتي،مديريت بحران
اهم خدمات گروه تخصصي مديريت عبارتند از
ارائه جديد ترين موضوعات تخصصي به متقاضيان به همراه مقاله Base
مشاوره و نگارش پروپوزال (بيان مسئله، ضرورت، فرضيات، پيشينه و ...) و انجام کليه اصلاحات
نگارش جامع ادبيات پايان نامه با استفاده از جديدترين رفرنسهاي موجود
تعيين روش پژوهش پايان نامه در دو دسته کمي (توصيفي- پيمايشي، همبستگي ،آزمايشي، و ….) و کيفي(Grounded Theory، اقدام پژوهي، مطالعه موردي،قوم نگاري، تحليل محتوا و........)
طراحي ابزارهاي پژوهش در دو دسته کمي(پرسشنامه ها، چک ليستها و ..) و کيفي (سوالات مصاحبه هاي ساختار يافته و نيمه ساختار يافته و با عميق، روشهاي مشاهده و ....
گردآوري و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارهاي: SPSS، LISREL، AMOS، PLS، SAS، EViews ، Minitabو .....
نتيجه گيري و تبيين يافته ها و ارائه پيشنهادات کاربردي و پژوهشي
تدوين پاورپوينت براي جلسه دفاع
آموزش تمام مراحل بالا به متقاضيان و ارتقاء آمادگي آنان براي دفاع از پايان نامه
علوم اقتصادي؛اقتصادنظري،اقتصادبازرگاني،صنعتي،اقتصادپول وبانکداري،اقتصادکشاورزي
علـوم اجتماعي؛پژوهشگري اجتماعي
جغرافيا؛طبيعي،انساني،برنامه ريزي شهري وروستايي،اقليم شناسي
علوم سياسي وروابط بين الملل؛علوم سياسي،انديشه سياسي
***************** خدمات آماري گروه *****************

گروه مکاريتم با تيم متخصص آماري ، مجري تخصصي تحليل آماري تحقيقات و پژوهش هاي علمي مي باشد. هدف اصلي اين مرکز افزايش کيفيت پژوهش ها و تحقيقات علمي مي باشد . اين مرکز با داشتن متخصصان مجرب و آگاه در اين زمينه ، آمادگي خود را در قبال انجام تحليل هاي آماري تحقيقات مختلف در اسرع وقت و با هزينه بسيار مناسب با نرم افزارهاي PLS, spss , lisrel , amos اعلام مي نمايد . علاوه بر تجزيه و تحليل آماري ، در اين مرکز فرايند تحليل سلسله مراتبي ( ANP, AHP TOPSIS ,ELECTERE ) نيز انجام مي شود.09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
· تحليل واريانس يکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
· تحليل کواريانس
· آزمون کالموگروف –اسميرنوف
· آزمون هاي همبستگي ( پيرسون ، اسپيرمن ،کندال و تاو)
· آزمون کروسکال –واليس
· آزمون يو من ويتني
· آزمون فريدمن
· آزمون علامت
· آزمون هاي تبعي ( دانکن و LSD)
· تحليل عاملي اکتشافي با نرم افزار SPSS
· تحليل عاملي تائيدي (مرتبه اول و مرتبه دوم ) با نرم افزارهاي LISRELو AMOS
· تحليل مسير با نرم افزارهايLISRELوAMOSو PLS
طراحي مدل هاي اندازه گيري و ساختاري با نرم افزار هاي آموس و ليزرل و پي ال اس و ...
مهندسي شيمي؛شيمي آلي،شيميم عدني،شيم تجزيه،شيمي کاربردي،نانوشيمي،شيمي فيتوشيمي،پيشرانه ها،آموزش شيمي،شيمي فيزيک،شيمي پليمر
انجام پايان نامه و پروژه هاي دانشگاهي با متلب Matlab
مدلسازي و بهينه سازي فرآيندها و خطوط توليد با استفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي(هوش مصنوعي).
برنامه نويسي در محيط متلب (MATLAB).

برنامه نويسي پايتون Python09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
انجام پروژه هاي پردازش تصوير.
انجام انواع پروژه و کدنويسي متلب (Matlab)
رشته هاي مهندسي شيمي، بيوتکنولوژي، هوش مصنوعي، مهندسي پزشکي، عمران و الکترونيک.
توسط فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه تهران.
مهندسي صنايع؛مديريت سيستم وبهره وري،مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
مهندسي مکانيک؛تبديل انرژي
مهندسي کامپيوتر؛معماري کامپيوتر،هوش مصنوعي،الگوريتم ومحاسبات،نرم افزار
انجام کليه پروژه هاي برنامه نويسي دانشگاهي و دانشجوئي
بوسيله زبانهاي:
Assembly , C++ , C , C# , ASP.Net , Html , SQL Server , PHP , Vb.Net
* انجام پروژه هاي پايگاه داده و پروژه هاي گرافيکي
* انجام پروژه هاي برنامه نويسي دانشجوئي براي درس هاي :
* مباني کامپيوتر
* برنامه سازي پيشرفته
* سيستم هاي تجاري
* ساختمان داده
* طراحي الگوريتم
* ذخيره و بازيابي اطلاعات
* هوش مصنوعي

* مهندسي نرم افزار 1و209367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
* پايگاه داده
* سيستم عامل
مجموعه معماري؛مهندسي معماري،معماري منظر،معماري اسلامي،معماريايران،معماري داخلي،بازسازي پس ازسانحه،انرژي
****************** خلاصه اي از اهم فعاليت ها ****************
پروژه هاي دانشجويي
مقالات دانشجويي
دعوت به همکاري
مقالات مهندسي برق
مقالات مهندسي کنترل
مقالات مهندسي قدرت
مقالات مهندسي مکاترونيک
مقالات مهندسي الکترونيک
مقالات مهندسي مخابرات
مقالات مهندسي مکانيک
پروژه شناسايي سيستم
پروژه فازي
تطبيقي
پروژه سيستم تعليق
پروژه کنترل مدرن

پروژه کنترل خطي09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
پروژه کنترل غير خطي
پروژه کنترل تطبيقي
پروژه کنترل مد لغزشي
پروژه شبکه عصبي
پروژه کنترل مقاوم
پروژه آماده
پروژه ارزان
پايان نامه آماده
پايان نامه ارزان
مقاله فروشي
همکاري تحقيقاتي
همکاري در شبيه سازي مقالات
همکاري انجام پايان نامه دانشجويي
دعوت به همکاري انجام پايان نامه دانشحويي
شبيه سازي مقالات مهندسي برق
شبيه سازي مقاله مهندسي کنترل
شبيه سازي مقاله مهندسي قدرت
شبيه سازي پايان نامه مد لغزشي
شبيه سازي پايان نامه کنترل فازي تطبيقي
شبيه سازي پايان نامه سيستم تعليق
شبيه سازي پايان نامه شناسايي سيستم

شبيه سازي با متلب09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
شبيه سازي با matlab
کدويژن
طراحي مدار با اي وي آر
طراحي مدار با AVR
طراحي مدار با ARM
طراحي مدار با PIC
پروژه هاي آماده مهندسي برق
پروژه هاي آماده مهندسي برق قدرت
پروژه هاي آماده مهندسي برق الکترونيک
پروژه هاي آماده مهندسي برق کنترل
پروژه هاي آماده مهندسي برق مخابرات
پروژه هاي آماده مهندسي درس شناسايي سيستم
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته شيمي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته ادبيات فارسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تاريخ
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته جغرافيا
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته حقوق
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تربيت بدني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان انگليسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان فرانسه
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان عربي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته روانشناسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته پزشکي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زمين شناسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زيست شناسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته صنايع غذايي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تغذيه
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم اجتماعي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم تربيتي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم سياسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مکانيک
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته برق
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته فيزيک
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته رياضي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته آمار
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته اقتصاد
..........................................................

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comدانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت بازاريابي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته فلسفه و اديان
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته کامپيوتر
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي شيمي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي صنايع
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي عمران
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي محيط زيست
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مهندسي نساجي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مواد و متالورژي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته هنر
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته معماري
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت(کليه گرايشها(
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت بازرگاني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت اجرايي(MBA)
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت منابع انساني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت دولتي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت فناوري اطلاعات
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت آموزشي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت صنعتي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت مالي

دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت تکنولوژي09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت رسانه اي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت جهانگردي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مديريت کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته حسابداري
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته آموزش زبان انگليسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان و ادبيات انگليسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زبان شناسي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم ارتباطات
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم کتابداري و اطلاع رساني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مشاوره
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته مطالعات خانواده
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته توريسم و گردشگري
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته علوم باغباني
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته اقتصاد کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته ترويج و آموزش کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته توسعه کشاورزي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته زراعت
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته فيزيولوژي گياهان زراعي
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته تغذيه دام
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته اصلاح نژاد دام
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته اصلاح نباتات
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته رشته برق
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته رشته کامپيوتر
دانلود مقاله، انجام سمينار، پروپوزال فوري، اجراي پايان نامه رشته رشته متالورژي
نوشتن SOP براي مصاحبه دکتري و اعزام به دانشگاه هاي خارج از ايرانمشــخــصــات آگــهــی

نــام : سهند بهرامی
ایمــیل :
تلفن : 09367292276
موقعیت : بوشهر
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  پنجشنبه 03 تیر 1395
انقضای آگهی :  جمعه 07 خرداد 1300
بروز رساني :  سه شنبه 01 خرداد 1397
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: سهند بهرامی
در مـورد: انجام محاسبات نرم افزاري مربوط به تحقيق
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1397.04.31تهرانانجام کليه پروژه هاي برنامه نويسي
انجام کليه پروژه هاي دانشجويي C#,ASP,PHP,C++,AVR,Proteus,Altiume انجام پروژه هاي الکترونيکي ساخت ربات هاي مسيرياب،مين ياب،جنجگو و ... تدريس ...
1397.04.31تهرانانجام پروژه هاي برنامه نويسي توسط کارشناس ارشد نرم افزار
انجام پروژه هاي برنامه نويسي و نرم افزاري در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد توسط کارشناس ارشد نرم افزار در کوتاه ترين زمان با حداکثر کيفيت ...
1397.04.29تهرانپايگاه داده سيستم دانشگاه اس کيو ال sql اکسس accessER er
سيستم کلوپ بانک اکسز er اس کيو ال sql اکسس accessER پياده سازي جداول در اس کيو ال سرور تعيين فيلدهاي کليدي اصلي و خارجي روابط يک به يک و يک به ...
1397.04.29تهران رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال-دانلود-رايگان-دانشجويي
azsoftir.com 09367292276 azsoftir@gmail.com azsoftir.com 09367292276az softir@gmail.com azsoftir.com 09367292276 رشنال رز جامع فروشگاه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ...
1397.04.29تهرانپروژه رشنال روز
پروژه هاي تجزيه وتحليل سيستم -مهندسي نرم افزار - پروژه کامل سيستم ثبت احوال طراحي شده با نرم افزار رشنال رز rational rose - همراه با نمودارهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2018, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.